Article: VAT 2021: E-commerce from outside the EU

Artikel: BTW 2021: E-handel van buiten de EU

Artikel: BTW 2021: e-commerce goederenleveringen van buiten de EU

16 april 2019

Update 2021: Inmiddels is de inwerkingtreding van de regels door de coronacrisis uitgesteld tot 1 juli 2021. Ook heeft een wijziging in de douaneregelgeving geleid tot wijzigingen in de hieronder beschreven btw-behandeling. We hebben hier een update over geschreven die je hier kunt vinden. BDO gaat binnenkort in verschillende webinars en workshops in op deze nieuwe regels.

Per 1 januari 2020 en 2021 veranderen de btw-regels voor internationale handel op een aantal belangrijke punten. In dit artikel kijken we naar de nieuwe btw-regels voor e-commerce met goederen geleverd van buiten de EU.

Huidige btw-regels
Wanneer particulieren goederen kopen die zich buiten de EU bevinden, moeten de goederen in de EU worden ingevoerd. Dit kan op naam van de leverancier of de persoon zijn:

  • Importeren op naam van de leverancier. In dat geval moet de leverancier btw bij invoer betalen. De btw bij invoer kan worden afgetrokken via de btw-aangifte. Als de goederen in het land van invoer blijven, is er een lokale aanvoer in het land van invoer. In dat land is btw verschuldigd. Als de goederen naar een andere EU-lidstaat gaan dan het land van invoer, is dit een verkoop op afstand binnen de EU waarbij de leverancier btw moet betalen in de lidstaat waar de goederen aankomen.
  • Importeren op naam van een particulier. De levering aan de particulier wordt niet belast in de EU. De particulier moet dan de invoer-btw betalen. Wanneer een pakket echter een waarde heeft van maximaal 22 euro, is er in Nederland vrijstelling van btw bij invoer. Dit geldt ook als pakketten samen in één zending bij de douane worden aangeboden en die zending als geheel een waarde heeft van meer dan 22 euro. De vrijstelling geldt ook op voorwaarde dat elk pakket afzonderlijk wordt geadresseerd aan de klant in de EU.


De mogelijkheid om als particulier gebruik te maken van de invoervrijstelling wordt uiteraard veel gebruikt. Pakketten met een waarde van meer dan 22 euro worden regelmatig ondergewaardeerd. Dit betekent dat er een waarde van onder de 22 euro op het pakket staat, terwijl de waarde boven de 22 euro is.


Wijzigingen per 2021
Per 1 januari 2021 veranderen de btw-regels voor verkoop op afstand met goederen afkomstig van buiten de EU op een aantal belangrijke punten:

1. De vrijstelling voor invoer van kleine zendingen van 22 euro komt te vervallen. Per invoer is dus btw verschuldigd.
2. Er is sprake van koop op afstand van goederen buiten de EU als de goederen worden ingevoerd in een andere EU-lidstaat dan de EU-lidstaat van bestemming van de goederen. Dit geldt ongeacht of het individu of de leverancier importeert.
3. De leverancier kan gebruik maken van een One Stop Shop (OSS) systeem voor het declareren van de afstandsverkopen wanneer aan de daarvoor gestelde voorwaarden is voldaan. Een van de voorwaarden is dat de ingevoerde goederen een intrinsieke waarde hebben van maximaal 150 euro. Deze aangifte wordt de invoer OSS-aangifte of kortweg I-OSS genoemd. Het is niet verplicht om op deze manier aangifte te doen. In dat geval wordt de btw-aangifte ingediend in de eigen lidstaat van het bedrijf (voor EU-handelaars) of een lidstaat naar keuze (voor niet-EU-handelaars). De lidstaat waar de aangifte wordt ingediend, stuurt de aangifte en de verschuldigde btw door naar de EU-lidstaat waar de btw moet worden betaald. Als de ondernemer de I-OSS-aangifte gebruikt, krijgt hij een bijzonder btw-identificatienummer.
4. Als de leverancier bij invoer zijn speciale I-OSS btw-identificatienummer aan de douane geeft, krijgt hij vrijstelling bij invoer. Hij is dus alleen btw-plichtig over de verkoop op afstand in de EU-lidstaat van bestemming.
5. Er is ook een mogelijkheid om invoer-btw op maandbasis aan te geven in plaats van altijd op het moment van invoer. Deze regeling is bedoeld voor post- en koeriersbedrijven. De optie geldt alleen voor goederen met een intrinsieke waarde van maximaal 150 euro en als de goederen in de EU-lidstaat van invoer blijven.
6. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het I-OSS of de bijzondere regeling waarbij maandelijks aangifte wordt gedaan, is bij invoer direct btw verschuldigd. De mogelijkheid om de invoer-btw aan te geven in de reguliere btw-aangifte door middel van een artikel 23-machtiging blijft in Nederland bestaan.

Wijzigingen op basis van een fictief voorbeeld
Wij leggen bovenstaande regels graag voor u uit aan de hand van een voorbeeld. Stel dat een Chinese verkoper van telefoonhoesjes deze telefoonhoesjes via een webshop aanbiedt aan particulieren in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Telkens als hij genoeg telefoonhoesjes heeft verkocht, stuurt hij ze in een groepszending naar Nederland, waar de goederen worden geïmporteerd. Elk telefoonhoesje heeft een waarde van 20 euro.

Voor btw-doeleinden zijn in dit voorbeeld twee verschillende belastbare gebeurtenissen te onderscheiden:

  1. De invoer in Nederland.
  2. De levering aan particulieren.


De Chinese ondernemer heeft nu twee opties:

  • Doe aangifte via het I-OSS.
  • Op de reguliere manier aangifte doen.


Kiest de Chinese ondernemer voor de I-OSS, dan zijn de btw-gevolgen als volgt:

  • Bij invoer in Nederland geeft de Chinese ondernemer zijn I-OSS btw-identificatienummer door aan de Nederlandse douane. Hij hoeft geen btw bij invoer aan te geven.
  • In zijn periodieke I-OSS-aangifte geeft de Chinese ondernemer Nederlandse btw aan voor leveringen aan Nederlandse particulieren, Duitse btw voor leveringen aan Duitse particulieren en Franse btw voor leveringen aan Franse particulieren.


Kiest de Chinese ondernemer niet voor de I-OSS en importeert hij op eigen naam, dan zijn de btw-gevolgen als volgt:

Bij invoer in Nederland is de Chinese ondernemer Nederlandse invoerbtw verschuldigd. Deze btw bij invoer kan hij aftrekken in zijn Nederlandse btw-aangifte.
Leveringen aan Nederlandse particulieren worden in Nederland belast, dus de Chinese leverancier doet in Nederland btw-aangifte. Leveringen aan particulieren in Duitsland en Frankrijk zijn onderworpen aan btw in Duitsland en Frankrijk. Ook in Duitsland en Frankrijk moet de Chinese leverancier regelmatig btw-aangiften doen.

Aangezien de goederen niet in het land van invoer blijven, ligt het niet voor de hand dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om maandelijks aangifte te doen.
Gevolgen voor de praktijk

De nieuwe regeling creëert een gelijk speelveld tussen goederen die van buiten de EU worden geleverd en goederen die binnen de EU worden geleverd. Het onderwaarderen van pakketten blijft echter lucratief (er is dan minder btw verschuldigd) en de nieuwe regels bieden hier geen directe oplossing voor.

De btw-regels zijn ingewikkeld en de gevolgen zullen per geval bekeken moeten worden en of het voordelig is om gebruik te maken van de I-OSS of de optie maandaangifte. Niet alleen leveranciers die buiten de EU zijn gevestigd, worden geraakt door de nieuwe regels. Dit geldt ook voor binnen de EU gevestigde leveranciers wanneer hun goederen zich buiten de EU bevinden of wanneer zij een platform bezitten waarmee leveringen van goederen van buiten de EU worden gefaciliteerd. In deel 6 gaan we in op de btw-positie van platforms.

Als u verwacht geconfronteerd te worden met deze nieuwe regels, is het belangrijk om tijdig uw btw-positie te beoordelen. Uiteraard helpen wij u daar graag bij. Neem dan gerust contact op met een van onze btw-adviseurs. Benieuwd naar de overige wetswijzigingen op het gebied van internationale handel Bekijk dan de delen 1, 2, 3, 4, 6 en 7 van deze serie artikelen..

In december 2019 schreven we een update van dit perspectief naar aanleiding van een nadere invulling van de btw-regels voor afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen. Je kunt het hier vinden. Ook bij deze update wordt uitgegaan van een inwerkingtreding van de nieuwe regels op 1 januari 2021. Dit is nu 1 juli 2021 geworden.

Bron :https://www.bdo.nl/nl-nl/perspectieven/btw-2021-e-commerce-goederenleveringen-afkomstig-buiten-de-eu

Terug naar blog

Reactie plaatsen

Let op: opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd.